Vitajte

na stránkach zboru dobrovoľných hasičov v Pikove. Tento spolok bol založený v roku 1904 a v súčasnej dobe má 26 registrovaných členov. Je viazaný k osade Pikov. Tu má svoju hasičskú klubovňu tzv. „Pastoušku“ aj požiarnu zbrojnicu s obrazom sv. Floriána, patróna všetkých hasičov.

Obraz sv. Floriána od prof. Maliny

Požární zbrojnice Členovia zboru sa spoločne s mnohými ďalšími priaznivcami a priateľmi starajú o všetky kultúrne podujatí v osade Pikov. Zúčastňujú sa tiež najrôznejších súťaží a súbojov nielen Pastouška v požiarnickom športe, a môžu sa teda právom pýšiť dosiahnutými výsledkami.

Pastouška
Požiarna zbrojnica

Nájdete tu všetko o histórii súboru, výsledky súťaží, fotografie a plánovaný program pre nasledujúce obdobie.

(Peťo)