Pikovští hasiči

Fotografie byla pořízena rok po založení sboru, tedy v roce 1905 a zobrazuje první členy našeho sboru.Horní řada stojící zleva doprava:

Karel Šmejkal, Václav Novák - správce sboru, Fr. Tomeček, Ludvík Křiklán, Alois Křiklán, Fr. Křiklán ml., Václav Šváb, Fr. Máchal, Fr. Míka, Eduard Novák


Dolní řada sedící zleva doprava:

František Křiklán, Jan Křiklán - podvelitel, Matěj Pejša - velitel, Karel Zvára - jednatel, Karel Zvára ml.


Další výroční fotografie sboru